COBERTOR TRIS&TON 4 EN 1

55.95 35.00

Cobertor Tris &Ton  ideal pel porteig,

també per abrigar al nen

al grup 0, cadireta passeig..

Polar i impermeable