MONDIAL SAFE SUECIA

Des del naixement fins als 4 anys o 18kg.
A contramarxa o cara a la marx.

375.00 275.00

És apte des del naixement fins als 4 anys (o els 18kg), a contramarxa o cara a la marxa.

La seva base es pot instal·lar amb ISOFIX o amb el cinturó de seguretat del cotxe indistintament.

Els seus teixits són teixits freds que no superen els 20º quan la cadira està exposada a el sol, amb tractament anti taques, i teixits 3D per facilitar gran transpiració i ventilació. 

Es pot reclinar en tots dos sentits de la marxa.

Té absorció impacte en cas d'impactes no frontals.

És de fàcil maneig en tot tipus de manipulacions (tots els mecanismes estan situats a la part frontal de l'illa, perquè les funcions d'ancoratge i desanclase resultin ràpides i còmodes.